Nasza oferta


Pielęgnacja grobów, sprzątanie, mycie, pastowanie, polerowanie, usunięcie wypalonych zniczy, uprzątnięcie terenu wokół grobu.

Złożenie kwiatów, wiązanek, zapalenie zniczy. Obsadzenie grobu kwiatami oraz ich pielęgnacja.

Załatwienie wszystkich formalności związanych z utrzymaniem grobu (spraw administracyjnych z władzami cmentarza).

cmentarz

Odśnieżanie grobu.

Zorganizowanie i nadzorowanie prac budowlanych i konserwatorskich.

Zamawianie Mszy Świętych za Tych, którzy odeszli.

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług, świadczonych z wielkim szacunkiem i czcią dla Zmarłych. Pielęgnujemy groby we Wrocławiu i jego okolicach jak również na całym Dolnym Śląsku.